Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Χρήσιμες πληροφορίες για τους δικηγόρους επισκέπτες

ΕΦΕΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ C.C.B.E.

ΦΥΛΑΚΕΣ - ΣΩΦΡΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 1476/27-10-2005

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τόκος Υπερημερίας/Δικαιοπρακτικός

ΑΓΩΓΟΣΗΜΟ - ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ

Δικαιολογητικά εξετάσεων ασκουμένων Δικηγόρων

Δικαιολογητικά εγγραφής ασκούμενου Δικηγόρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας

Προαγωγές δικηγόρων (άρθρα 35,36,37 ν.δ. 3026/1945 Κώδικα περί Δικηγόρων)

Διαδικασία εγγραφής στο Δ.Σ. Βέροιας επιτυχόντων στις εξετάσεις υποψηφίων Δικηγόρων

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ-ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ-ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΑΓΩΓΟΣΗΜΟΥ