ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Βέροια71177
Ελεύθερο Βήμα23864
Ημερησία 64600, 66455
Ημαθιώτικες Αγγελίες 70153
Καιροί 71716
Κερκίδα 71177
Λαός 66913
Μακεδόνικη 23177
Πληροφόρηση 67402
Επίκαιρα 64583
Κεντρί71522
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Αιχμή Ηχόραμα 94,263312 65466
Τύπος FM 99,761160
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βέροια