Ανακοινώσεις

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021 (από 7-1-2021 έως 31-1-2021) ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ   ΣΥΝΘΕΣΗ ...

22 ΙΑΝ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 89/16.1.2021 η υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως ...

17 ΙΑΝ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. 4/11-1-2021 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης "Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το σημείο 4 της παρ. 1 του άρθρου 1 της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293/8.1. 2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 30 )". Ο Πρόεδρος του ...

11 ΙΑΝ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 30/8.1.2021 η υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως ...

9 ΙΑΝ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πέμπτη 7/1/2021 κ. Τερζητάνου Παρασκευή 8/1/2021 κ. Ζαφειρίδου Σαβ Κυρ. 9&10-1-2021 κ. Ζαφειρίδου  

5 ΙΑΝ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αριθμός  1 /2021 Στη Βέροια σήμερα την 4 η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ  , η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που  έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα  ανακοινώσεων ...

4 ΙΑΝ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  2020  (από 23-12-2020 μέχρι και 06-01-2021) Α΄ ΤΜΗΜΑ Από 23-12-2020 μέχρι και 26-12-2020           Ημ/νια ...

11 ΔΕΚ 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ