Ανακοινώσεις

 Αριθμός   7 / 2023 Στην Βέροια σήμερα την   19 η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα  Τρίτη και ώρα  9:00 π.μ.  η Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από τη Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Μαρία Τσομπίκου, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την ...

21 ΣΕΠ 2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΕ ΝΑΟΥΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1/9   ΒΕΡΟΙΑ   ...

31 ΑΥΓ 2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΕ   ΝΑΟΥΣΑ      ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2023             ΤΡΙΤΗ  1/8 ...

1 ΑΥΓ 2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1 7 2023  ΕΩΣ ΚΑΙ 15 9 2023 Από 1 7 2023 μέχρι 9 7 2023 ΤΑΚΤΙΚΗ: ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Από 10 7 2023 μέχρι 18 ...

7 ΙΟΥΛ 2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΕ ΝΑΟΥΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ  2023 ΔΕΥΤΕΡΑ  3/7   ΒΕΡΟΙΑ ΤΡΙΤΗ  4/7   ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ   ΤΕΤΑΡΤΗ  5/7   ΒΕΡΟΙΑ   ...

30 ΙΟΥΝ 2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ A ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΠΟ 01.07.2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 15.07.2023 ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ Τετάρτη 5 7 2023 Μονομελές Πρωτοδικείο Βέροιας Γάτσιος Τετάρτη 5 7 2023 ...

29 ΙΟΥΝ 2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Β ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΠΟ 16.07.2023 ΕΩΣ ΚΑΙ  30.07.2023 ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ Τετάρτη 19 7 2023 Ασφαλιστικά μέτρα ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗ ΜΑΝΩΛΗ Τρίτη 25 7 2023 ...

29 ΙΟΥΝ 2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σας γνωρίζουμε ότι οι υποθέσεις της δικασίμου της 17ης Μαϊου 2023 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικάσιμους των 20 9 2023, 18 10 2023, 1 11 2023, 15 11 2023 και 6 12 2023. Σας αποστέλλουμε αναλυτικές καταστάσεις των δικασίμων αυτών. Η Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας

2 ΙΟΥΝ 2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ   Αριθμοί 147, 150, 153. 154, 155, 156/ 2023   ΠΡΑΞΕΩΝ (Οίκοθεν) επαναφοράς για εκδίκαση υποθέσεων Εκουσίας Διαδικασίας  Ειδικής των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε λόγω της αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων μετά την έκδοση της με αριθμό 22079/02 05 2023 εγκυκλίου ...

30 ΜΑΪ 2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΕ ΝΑΟΥΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ  2023       ΠΕΜΠΤΗ  1/6   ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  2/6   ΒΕΡΟΙΑ   ...

29 ΜΑΪ 2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αριθμός    5 /2023 Στην Βέροια σήμερα την 23 η   Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα       η  Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που  έλαβα από τη Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Μαρία Δημητρίου, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την με αριθμό ...

24 ΜΑΪ 2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ  2023 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ   ΣΥΝΘΕΣΗ   Πέμπτη 1 6 2023   ...

24 ΜΑΪ 2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ