Ανακοινώσεις

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 89/16.1.2021 η υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως ...

17 ΙΑΝ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. 4/11-1-2021 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης "Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το σημείο 4 της παρ. 1 του άρθρου 1 της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293/8.1. 2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 30 )". Ο Πρόεδρος του ...

11 ΙΑΝ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 30/8.1.2021 η υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως ...

9 ΙΑΝ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πέμπτη 7/1/2021 κ. Τερζητάνου Παρασκευή 8/1/2021 κ. Ζαφειρίδου Σαβ Κυρ. 9&10-1-2021 κ. Ζαφειρίδου  

5 ΙΑΝ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αριθμός  1 /2021 Στη Βέροια σήμερα την 4 η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ  , η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που  έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα  ανακοινώσεων ...

4 ΙΑΝ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  2020  (από 23-12-2020 μέχρι και 06-01-2021) Α΄ ΤΜΗΜΑ Από 23-12-2020 μέχρι και 26-12-2020           Ημ/νια ...

11 ΔΕΚ 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αριθμός     12    /2020 Στην Βέροια σήμερα την 10-12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., η αναπληρώτρια  Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας τη με ...

10 ΔΕΚ 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ν. 3869/2010: έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την επικαιροποίηση στοιχείων και τον επαναπροσδιορισμό ημερομηνίας εκδίκασης υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών Από 1 η Δεκεμβρίου 2020 ξεκίνησε η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας, για την υποβολή αιτήσεων επαναπροσδιορισμού ημερομηνίας εκδίκασης υποθέσεων φυσικών προσώπων, τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση ...

4 ΔΕΚ 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. 32/30.11.2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης "Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το σημείο 4 της παρ. 1 του άρθρου 1 της με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629/27.11.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 5255/28.11.2020)". Παρακαλούμε για την ενημέρωση των Μελών του Συλλόγου ...

1 ΔΕΚ 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ