Ανακοινώσεις

Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έναρξη της πανδημίας, οι συνέπειες της οποίας είναι ιδιαίτερα αρνητικές για το δικηγορικό σώμα. -H κυβέρνηση έκλεισε τα δικαστήρια, χωρίς ad hoc απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. -Στέρησε υπέρμετρα από τους πολίτες τη δικαστική προστασία και από τους δικηγόρους την επαγγελματική και οικονομική ...

12 ΜΑΡ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ   ΣΥΝΘΕΣΗ ...

1 ΜΑΡ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. 15/1.3.2021 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης  του Εφετείου Θεσσαλονίκης "Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το σημείο 4 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/26.2.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 793)". Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου ...

1 ΜΑΡ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ   ΣΥΝΘΕΣΗ   Δευτέρα 1-3-2021 ...

26 ΦΕΒ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αριθμός 3 /2021 Στη Βέροια σήμερα την 22 α Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ, η Προϊσταμένη Δ.νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου ...

22 ΦΕΒ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σας αποστέλλουμε link με τη νέα ΚΥΑ https://bit.ly/3oVTVnM

7 ΦΕΒ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ