Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.

Σοφία Ζεϊμπέκη Πρόεδρος 
Ευαγγελία Αδαμίδου Αντιπρόεδρος
Μαρία Πελετίδου   Γενικός Γραμματέας 
Αλέξανδρος Δέλλιος Ταμίας 
Νικόλαος Φιδάντσης  Μέλος