Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.

Μαρία Πελετίδου Πρόεδρος
Ευαγγελία Αδαμίδου  Αντιπρόεδρος
Αλέξανδρος Δέλλιος Γενικός γραμματέας
Σοφία Ζεϊμέκη Ταμίας
Νικόλαος Φιδάντσης Μέλος