Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλόγου Βέροιας

Στέργιος Σουροβίκης Πρόεδρος
Σοφία Ζεϊμπέκη  Αντιπρόεδρος
Μαρία Φάκα Γενική Γραμματέας
Νικόλαος Παπαγιάννης Ταμίας
Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος Μέλος
Παναγιώτης Δαβόρας Μέλος
Νικόλαος Λιάπης Μέλος
Γεώργιος Ματσαρίδης Μέλος
Ορταντζόγλου Μαρία Μέλος
Ελισάβετ Σαββίδου Μέλος
Γεώργιος Χατζόγλου Μέλος