Διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας και του ΛΕΑΔΙΒ