Προκηρύξεις

Σας αποστέλλουμε την ανωτέρω προκήρυξη σχετικά με τη πλήρωση πέντε (5) θέσεων νομικών συμβούλων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, προκειμένου να προωθηθεί προς ανάρτηση στο σύνολο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος. Γραμματεία Προέδρου Αρχής  Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Βασιλική Ξαρχουλάκου

19 ΟΚΤ 2017
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡ?ΣΗ  ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο ...

27 ΔΕΚ 2016
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας   Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν. 4194/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 208/27.7.2013) την υπ’ αρίθμ. 74953οικ./22-8-2011 Κ.Υ.Α. του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με το ύψος της αμοιβής ...

1 ΣΕΠ 2014
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας Έχοντας υπόψη: - τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.Δ. 3026/1954 (Φ.Ε.Κ. Α’ 235), όπως προστέθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 3910/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 11) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 3994/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 167), σχετικά με ...

21 ΜΑΡ 2014
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΑΕΕ, Τμήμα Βέροιας, επιθυμεί συνεργασία με δικηγόρους για νομικές υποθέσεις του Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση και βιογραφικό στα γραφεία του ΟΑΕΕ στη Βέροια, οδός Αγίου Αντωνίου 1, πληροφορίες : Γεώργιος Θώμογλου, τηλ. 2331023523. ...

14 ΜΑΡ 2014
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια, 27 Δεκεμβρίου 2013 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας Έχοντας υπόψη: - τις διατάξεις του ...

27 ΔΕΚ 2013
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια, 30 Αυγούστου 2013   Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας   Έχοντας υπόψη: - τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.Δ. 3026/1954 (Φ.Ε.Κ. Α’ 235), όπως προστέθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 3910/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 11) και τροποποιήθηκε με το άρθρο ...

30 ΑΥΓ 2013
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

H μεταφραστική εταιρία LTES που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής, θα συμμετάσχει σε έναν Ευρωπαϊκό διαγωνισμό μετάφρασης νομικών κειμένων , στους ακόλουθους γλωσσικούς συνδυασμούς: Γαλλικά προς Ελληνικά Γερμανικά προς Ελληνικά Ισπανικά προς Ελληνικά Ιταλικά προς Ελληνικά ...

3 ΑΠΡ 2013
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας Έχοντας υπόψη: - τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.Δ. 3026/1954 (Φ.Ε.Κ. Α’ 235), όπως προστέθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 3910/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 11) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 3994/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 167), σχετικά με ...

1 ΜΑΡ 2013
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.Δ. 3026/1954 (Φ.Ε.Κ. Α’ 235), όπως προστέθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 3910/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 11) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 3994/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 167), σχετικά με ...

31 ΔΕΚ 2012
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς καλεί τους ενδιαφερόμενους Δικηγορικούς Συλλόγους, ή/και τις Ενώσεις Ασκούμενων Νέων Δικηγόρων της χώρας να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια για Νέους 2013» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του συνημμένου Οδηγού Προγράμματος 2013-2014 και της παρούσας πρόσκλησης. ...

23 ΝΟΕ 2012
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ