Ιστολόγιο

Αριθμός 2 /2022 Στην Βέροια σήμερα την 18 η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. , η Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την ...

18 ΙΑΝ 2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γ΄ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021 (από 7 1 2022 έως 31 1 2022) ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗ   Παρασκευή 7 1 2022 ...

15 ΙΑΝ 2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας σας ενημερώνει ότι για  τις υποθέσεις ΑΝΑΣΥΖΗΤΗΣΗΣ στις δικασίμους: δεν θα κοπεί τριπλότυπο παράστασης, η εξουσιοδότηση να ισχύει τουλάχιστον για 5 χρόνια και να συμπληρωθούν τα παράβολα  που τυχόν λείπουν. Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τα μέλη σας. Με εκτίμηση ...

5 ΙΑΝ 2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021 (από 7 1 2022 έως 31 1 2022) ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ   ΣΥΝΘΕΣΗ   Παρασκευή 7 1 2022 ...

4 ΙΑΝ 2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αριθμός 1 /2022 Στην Βέροια σήμερα την 3 η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. , η Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την ...

3 ΙΑΝ 2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΕ ΝΑΟΥΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 ΔΕΥΤΕΡΑ 3/1   ΒΕΡΟΙΑ ΤΡΙΤΗ 4/1   ΝΑΟΥΣΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1   ΒΕΡΟΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 6/1 ...

29 ΔΕΚ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μετά από παρέμβαση των επιστημονικών φορέων της χώρας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δόθηκε τρίμηνη παράταση εφαρμογής του μέτρου της υποχρεωτικής εγγραφής των δικηγόρων και των λοιπών επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών στο ΓΕΜΗ ( έως την 1η Απριλίου 2022 ). Η σχετική ρύθμιση προβλέπεται στην την ΥΑ υπ’ αριθ. ...

29 ΔΕΚ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμός 12 /2021 Στην Βέροια σήμερα την 22 η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα , η Προϊσταμένη Τμήματος του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας ...

16 ΔΕΚ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  2021 (από 23 12 2021 μέχρι και 06 01 2022) Β΄ ΤΜΗΜΑ Από 28 12 2021 μέχρι και 1 1 2022 Ημ/νια Ημέρα Πρόεδρος Υπηρεσίας Αυτόφωρα Αυτόφωρα Μονομελούς ...

13 ΔΕΚ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  2021 (από 23 12 2021 μέχρι και 06 01 2022) Α΄ ΤΜΗΜΑ Από 23 12 2021 μέχρι και 27 12 2021 Ημ/νια Ημέρα Πρόεδρος Υπηρεσίας Αυτόφωρα Αυτόφωρα Μονομελούς ...

13 ΔΕΚ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  2021 (από 23 12 2021 μέχρι και 06 01 2022) Γ΄ ΤΜΗΜΑ Από 2 1 2022 μέχρι και 6 1 2022 Ημ/νια Ημέρα Πρόεδρος Υπηρεσίας Αυτόφωρα Αυτόφωρα Μονομελούς ...

13 ΔΕΚ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ (1 12 2021 έως 22 12 2021) ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ   ΣΥΝΘΕΣΗ ...

6 ΔΕΚ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΕ ΝΑΟΥΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2021      ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12   ΒΕΡΟΙΑ  ΠΕΜΠΤΗ 2/12   ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/12   ΒΕΡΟΙΑ ...

1 ΔΕΚ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αριθμός 12 /2021 Στην Βέροια σήμερα την 22 η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα, η Προϊσταμένη Τμήματος του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την με αριθμό 678 /2021 πράξη ...

23 ΝΟΕ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2021 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ   ΣΥΝΘΕΣΗ   Δευτέρα 1 11 2021   Έναρξη Μ.Ο.Δ. Βέροιας ...

23 ΟΚΤ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ