Σεπτέμβριος 2023

 Αριθμός   7 / 2023 Στην Βέροια σήμερα την   19 η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα  Τρίτη και ώρα  9:00 π.μ.  η Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από τη Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Μαρία Τσομπίκου, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την ...

21 ΣΕΠ 2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ