ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜ/ΤΩΝ

ΥπηρεσίαΤηλέφωνο
Προσδιορισμός6404598
Αναιρέσεις Ανυποστήρικτες6404605
Κατηορ. Δικηγ. Προσφυγές6404592
Πινάκια Εκθέματα6404610
Κλήσεις6404679
ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ 
Απαλλακτικά Προτάσεις6404200
Παραπεμπτικά Προσφυγές6404633
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ6404202
ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ6404192
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθήνα