ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τ.Ο.Ε.Β.24669
ΤΕΔΚ 28923
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Α.Κ.)
Α. Καμάρα 13
65008
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 28391
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 70766
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Μαλακούση
28636,27443
Fax 75636
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ιώνος 2-4)
Διευθυντής 
Γραμματεία 24674
Τμήμα Αλλοδαπών 70009
Τμήμα Αστικής Κατάστασης 24332
Αλλοδαπών & Μετανάστευσης 28746
ΤΥΔΚ 24332
Τοπικής Αυτοδιοίκησης & ΝΠΔΔ 23097
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΠΛΗΝΕΤ 78927
ΚΕΣΥΠ 70877
ΕΚΦΕ 74190
Γραφείο Επαγ/τικού Προσ/λισμού 75029
ΔΗΜΟΣ
Αθλητικός Οργανισμός 26230
(16ης Οκτωβρίου 5Α) 
ΚΑΠΗ 28664,21286
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 60940,29792, 20103
Παιδικοί Σταθμοί 61723,26093, 22888, 64698
Γραφείο Τελετών 66300
ΔΕΤΟΠΟΚΑ 
Γραμματεία Χώρου Τεχνών 78100, 78110
Ολγάνος 28277,66400
Βιβλιοθήκη Ζωγιοττούλου 24879, 26775
Λαογραφικό Μουσείο 23880
Θέατρο "Μελίνα Μερκούρη" 72654
ΔΗΠΕΘΕ 78140,78150
ΕΛΗΑ 24676
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Εμπορικό Επιμελητήριο 74350, 22183
Οικονομικό Επιμελητήριο 29111
Τεχνικό Επιμελητήριο 21060
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Δ.Ο.Υ.)
(Θεσσαλονίκης 131, Βέροια) 
Διευθυντής 27357
Προϊστάμενος 22752,71664
Γραμματεία 22752
Fax 27357
Αναπληρωτής 26312
Επόπτης-Τμήμα Ελέγχου21357,26384
Τμήμα Φ.Π.Α. 24864
Αυτοκινήτων 71626
Δικαστικό 24849
ΚΒΣ 24998
Φορολογίας Εισοδήματος 28071
Έσοδα 62007
Έξοδα  29025
Λογιστικό  24849
Κεφάλαιο-Κληρονομιές-Προίκες 22476
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Σ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ
Τελώνης 28959,27412
Γραμματεία 72256
Τμήμα Εισαγωγής-Δηλωτικών 28867
Εξαγωγής 60626
Ελεγκτές-Τελειοποίηση-Συνάλλαγμα 70402
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τηλ. Κέντρο 22082, 29913-7, 73014-9
Ραντεβού 22086,28834
Αιμοδοσία 29600
Πρόεδρος 29918
Διεύθυνση Διοικητικού 22595
Ε.Κ.Α.Β. 166,71900
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 24740
Δ.Ε.Η.
Τηλεφωνικό Κέντρο 20400-3
Διευθυντής 64985
Βλάβες 125
Ο.Τ.Ε. (Μητροπόλεως 45)
Προϊστάμενος 36150
Γενικές Πληροφορίες 36153
Βλάβες 121
Παράπονα 70899
Τεχνική Υποστήριξη Συσκευών 36129
COSMOTE 36174
ΟΤΕΝΕΤ 36160
Συνδιαλέξεις Εσωτερικού 151
Κατάθεση Τηλεγραφημάτων 155
Μεταφορές Τηλεφώνων139
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ24620, 20289
Εργατικό Κέντρο22266, 24730
Ο.Α.Ε.Δ.24908, 26888
ΧΗΜΕΙΟ28964
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ63859, 27671
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βέροια