ΕΝΣΤΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής72222,76615
Υπασπιστής76610,76613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης 10076626, 76625
Fax25197
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής70655, 76645
Υποδιοικητής76642
Αξ/κος Υπηρεσίας76643
Γραμματεία76646, 76647
Fax70655
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής70588, 76655
Αξ/κος Υπηρεσίας76653
Γραμματεία76656
Γραφείο Αλλοδαπών76657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής71071 76665
Υποδιοικητής 76667
Αξ/κος Υπηρεσίας 76669
Γραμματεία 76663
Γραμματεία (Μοτοποδήλατα)76664
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Πλατέος 23330 63333
Μελίκης81264
Τουριστικής Αστυνομίας Βεργίνας92061
ΣΤΡΑΤΟΣ
Τηλ. Κέντρο Β' Σ. Στρατού32611
Γενική Γραμματεία32360-61
Στρατολογικό Γραφείο24692, 32461
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πυρασφάλεια72727
Διοικητής76064
Τηλ. Κέντρο 22222
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης199
Fax66666
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βέροια