ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο22244
Διευθυντής26220
Θυρίδα (Βενιζέλου 39)25603
ALPHA BANK
Μαλακούση 1022913,26166
Διευθυντής24965
ASPIS BANK
Μητροπόλεως 2377680
ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλεφωνικό Κέντρο66820, 66824
ΓΕΝΙΚΗ
Βενιζέλου 523207
Διευθυντής22848
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ)
Μητροπόλεως 2262765
ΕΛΛΑΔΟΣ
Υποκ/μα Θεσ/νίκης2310 538321
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Αγ. Αντωνίου25401
Διευθυντής71354
Θυρίδα (Μητροπόλεως 32)62669
Διευθυντής Θυρίδας62670
Περιφ. Δ/νση (Μητροπόλεως 12)20480
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μ. Αλεξάνδρου 27 Διευθυντής75661 70701
Μητροπόλεως 3172320
ΚΥΠΡΟΥ
Μαλακούση 1477700, 77720
ΛΑΪΚΗ
Βενιζέλου 176390,76170
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Βενιζέλου 520412
Διευθυντής20410
Υποκ/μα (Βενιζέλου 15)70551
Υποκ/μα (Μητροπόλεως 36)76200
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
(Μητροπόλεως 35) 23407, 23639, 23615
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βέροια