ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φράνκων 6-8, FAX: 2310 536022

Υπηρεσία Τηλέφωνο
Πρόεδρος 594316
Δικαστές 536026,545085, 535072
Προϊστάμ.Δ/νσης Γραμματείας 594114
Ένδικα μέσα 594106
Ακυρωτικό Τμήμα 594101
Φορολ. Τμήμα Δακτυλογράφοι 594110, 594120
Βιβλιοθήκη 521139
Δημοσίευση 594118
Καταθέσεις Δικογράφων 594114
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεσσαλονίκη