ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στοισεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (19/07/2007)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 19/07/2007
 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/ΑΥΠΗΡΕΣΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟFAX
1Ιατροδικαστική Υπηρεσία Aθηνών210 9244900210 9219100
2Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιώς210 4177876210 4128639
3Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ηρακλείου2810 2375022830 122401
4Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας2610 9999322610 999698
5Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας2410 2510102410 251010
6Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας26610 8224326610 82252
7Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης25310 2370925310 22515
8Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αιγαίου22810 8893322810 88933
9Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου22410 8001722410 80017
10Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δυτ. Μακεδονίας24610 6780524610 67618
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γενικά