ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Λεωφόρος Μεσογείων 96

ΥπηρεσίαΤηλέφωνο
Τηλεφωνικό Κέντρο7767000
Γραφείο Γεν. Γραμματέα7767000
Νομικός Σύμβουλος7767316
Τμ. Δικηγορικού Λειτουργήματος & Δικαστικών Επιμελητών7767235
Τμήμα Συμβολαιογραφείων7767232
Τμ. Υποθ. Κτηματ. Γραφείων7767233
Τμήμα Ποινικού Μητρώου7767042
Τμ. Σχέσεων Κράτους-Πολίτη771232_

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθήνα