ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΝΑΟΥΣΗΣ
Μητροπολίτης 72622
Γραμματεία22270
11η ΕΦΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
 29737
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ24972
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ25147
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ92347
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βέροια