ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ

ΥπηρεσίαΚτίριοΑίθουσα
Α' Μονομελέςκτ. 2αιθ. 4
Β' »κτ. 8αιθ. 1
Γ' »κτ. 9αιθ. 2
Δ' »κτ. 9αιθ. 7
Ε' »κτ. 7αιθ. 4
ΣΤ' »κτ. 9αιθ. 9
7ο Φορολογικόκτ. 5αιθ. 4
Α' Αυτόφωροκτ. 2αιθ. 3
Β'Αυτόφωροκτ. 2αιθ. 1
Αγορανομίακτ. 5αιθ. 4
Α' Τριμελέςκτ. 9αιθ. 4
Β' »κτ. 8αιθ. 4
Γ' »κτ. 7αιθ. 3
Δ' »κτ. 7αιθ. 1
Ε' »κτ. 8αιθ. 3
ΣΓ »κτ. 9αιθ. 12
Ζ' »κτ. 8αιθ. 4
Η' »κτ. 2αιθ. 2
Θ' »κτ. 12αιθ. 1
Γ »κτ. 12αιθ. 4
ΙΑ' »κτ. 9αιθ. 10
Α' Αυτόφωροκτ. 7αιθ. 2
Β' Αυτόφωροκτ.4αιθ. 4
Μ.Ο.Δ.κτ. 9αιθ. 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθήνα