ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Δήμαρχος25555
Αντιδήμαρχος26741
Γραμματεία53400
Τεχνική Υπηρεσία23619
Δ.Ο.Υ.23424
Ι.Κ.Α.23376
Γρ. Δημοτ. Εισπράξεων25949
Γρ. Πολεοδομίας23254
Γρ. Γεωργικής Ανάπτυξης37645
Γραφείο Εργασίας24426
Πνευματικό Κέντρο26806
Αμφιθέατρο26746
ΔΕΥΑΑ26662
Ειδικό Κέντρο Γεωργ. Εφαρμ.23604
ΤΟΕΒ23372
ΥΕΒ23323
Αγρονομείο23400
Δ.Ε.Η.23364
Ο.Τ.Ε.22099
ΕΛ.ΤΑ.23526
Κ.Ε.Π.22676
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Διοικητής53330
Αξιωματικός Υπηρεσίας53333
Γραφείο Τροχαίας53341
Fax22244
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Αξιωματικός Υπηρεσίας53346
Διοικητής53340
Fax27600
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Τηλεφωνικό Κέντρο 26901-3,53035
Διευθυντής26666
Γρ. Κίνησης Γραμματεία22222
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ24643, 23320
Υποκ/μα Πλατέος63360
ΕΘΝΙΚΗ24710
ΕΜΠΟΡΙΚΗ24668, 23349
ALPHA26981
ΠΕΙΡΑΙΩΣ28331,28330
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Τα νέα του Ρουμλουκιού25966
Φωνή της Αλεξάνδρειας22679
Ο Πολίτης 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΤΕΛ23312
ΟΣΕ23210
ΟΣΕ (Πλατύ)63216
ΤΑΞΙ22100,23350
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Νάουσα - Αλεξάνδρεια