ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εγνατίας 10553800
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βαλαωρίτου 11550155
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 511118
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ
Γραμματεία841158
Fax:893581
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Σαπφούς 44)553666
ΣΔΟΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Καλοχώρι Θεσ/νικης Τ.Κ. 57009) 
Δικαστικό Τμήμα571119
FAX571111
Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Καλοχώρι Θεσ/νικης Τ.Κ. 57009) 
Δικαστικό Τμήμα544444
FAX547382
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Βογατσικού 44)227677

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεσσαλονίκη