ΕΦΕΤΕΙΟ

3ος όροφος Τηλ. Κέντρο 50 + Τηλ. Εσωτ.

ΥπηρεσίαΤηλ. Εξωτ.Τηλ. Εσωτ.Γραφείο
Προϊστάμ. Δ/νσης Γραμματείας5525247322322
Βουλεύματα5514037324324
Ποινικό Τμήμα Εδρών5445327326326
Προϊστάμ. Τμήμ. Καθαρογραφής5407347329329
Καθαρογραφή 7301301
Αρχείο5545067331331
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεσσαλονίκη