ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Σ.Δ.Ο.Ε.
Λεωφ. Κηφισίας 124, Αθήνα 
Τμήμα Νομικής Υποστήριξης 3698137
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Γ. Γενναδίου 438322501,3813448
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Καποδιστρίου 243837081, 3812905
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. Αλεξάνδρας 173 
Γεν. Αστυνομική Διευθ. Αθηνών6440946
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων6442713
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ. Αλεξάνδρας 173 
Τηλεφωνικό Κέντρο7705711-9
Διευθυντής6411111
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δεληγιάννη 24-26 
Τηλεφωνικό Κέντρο5284000
Διεύθυνση5284209
Διευθυντής5284203
Τ.Ο.Τ.Α. Τηλεφωνικό Κέντρο5284069
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Σολωμού 51, Αθήνα 
Πληροφορίες Τευχών5249547,5225713
 5225761,5230841
Πώληση5239762
Φωτ/φα Παλαιών Τευχών5248141
Βιβλιοθήκη5248188
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ομήρου 8,6ος όροφος3352602-5
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αθήνα3804998
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα7289767
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Γραμματεία3246519
Γεννήσεων3240541
Θανάτων, Γάμων3241816
Ειδικό Ληξιαρχείο για γεγονότα3240344
Ελλήνων στην Αλλοδαπή 
ΑΣΕΠ
 3813048
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
 1464
ΤΗΛ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ
 1502
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 1464
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ210 8329270
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2310 754192
ΠΑΤΡΑΣ2610 325562
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑΣ210 3613340
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2310 554137
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθήνα