ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

Πλ. Κάνιγγος

Υπηρεσία

Τηλέφωνο
Τηλεφωνικό Κέντρο3816241-9
Κατάθεση3833338
Κοινοτικά σήματα Προιστ.3808068
Κοινοτικά σήματα3843171
Έλεγχος3809349
Γραμματεία Επιτροπής3800723-3809349
Μεταγωγών Αθηνών8329270
Μεταγωγών Πειραιώς4294007
Σήμανση6411672
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθήνα