ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πατησίων 34, Αθήνα

ΥπηρεσίαΤηλέφωνο
Διεύθυνση Διοικ. Προϊστ.3220931,322156
Πρόεδρος 3803562,3815302,3810211
Αντιπρόεδρος3814948,3811158

»

3840686

»

3840411
Γενικός Επίτροπος3822686
Αντιεπίτροπος 38346563803445,3823476
Προϊστάμενος Γραμματείας3819851
Ι Τμήμα Προϊστ. Γραμ.3811919
II Τμήμα Προϊστ. Γραμ.3821584
III Τμήμα Προϊστ. Γραμ.3821678
IV Τμήμα Προϊστ. Γραμ.3842382
V Τμήμα Προϊστ. Γραμ.3800244
Γραφείο Αναιρέσεων3825828
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθήνα