ΕΦΕΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ

Πίνακας με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των ως άνω υπηρεσιών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γενικά