ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (Μητροπόλεως 46)
Γραφείο Δημάρχου 59506

«

59505
Fax22330
Γραμματεία59536
Προϊστ. Διοικητικού59568
Προϊστ. Γραμματείας59522
Προϊστ. Οικονομικού59536
Προϊστ. Ταμείου59541
Νομικός Σύμβουλος59526
Δημοτική Αστυνομία59565
Γραφείο Αλλοδαπών59543
Τμήμα Δασών59606
Δημοτολόγια59551
Ληξιαρχείο59546
Εκλογικό59543
Ανταποκριτής ΟΓΑ59528
«Ήφαιστος» 20244
Τμήμα Εκλογών59543
Τμήμα Πρασίνου59593
Τμήμα Καθαριότητας59592
Νεκροταφείο Τηλ. 59513
Κέντρο-Πρωτόκολλο 59500
Προϊστ. Πολεοδομικού 59571
Δ/νση Τεχνικών Πολ/μίας (Βικέλα 4) 59501
Τμήμα Πολεοδομικό59573
Τμ. Οικοδομικών Αδειών59575
Πράξεις Τακτοποίησης 59577
Καθαριότητα 59595
Γήπεδο Μπάσκετ Εληάς27517
Δημοτικό Στάδιο24590
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Μητροπόλεως 45)
Τμήμα Αδειών Καταστημάτων59526
Οργάνων Ελέγχου Καταστημάτων59562
Τμ. Επόπτη Δημόσιας Υγείας59608
Δ.Ε.Υ.Α.Β. (Κεντρικής 203)
Τηλεφωνικό Κέντρο78800
Πρόεδρος78801
Ταμείο78820
Γραφείο Πελατείας78824-25
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βέροια