ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΥπηρεσίαΤηλέφωνο
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ισόγειο, Τηλ. Κέντρο 50 + Εσωτ.)23960 22940
Προϊστάμενος Γραμματείας554087
Προϊστάμενος536619
Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων531974
Τμήμα Ειδικής Διαδικασίας536598
Τμήμα Μικροδιαφορών535141
Τμήμα Τακτικής Διαδικασίας536656

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεσσαλονίκη