ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατάλογος Ομοσπονδίας και Συλλόγων Δικαστικών Επιμελητών, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά την 20/07/2007. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γενικά