ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΥπηρεσίαΤηλέφωνο
Ι.Κ.Α. (Μοράβα 2) 
Γραμματεία78000
Προϊσταμένη Εσόδων78050
Τμήμα Εσόδων 78010-11-12-16-17-21-22
Γρ. Οικοδομών78020-13-14-15
Γρ. Καθυστερήσεων78005-06
Γρ. Μητρώου78023-26
Προϊσταμένη Παροχών78030
Τμήμα Παροχών78031-33
Γραφείο Συντάξεων78034-36
Προϊσταμένη Οικονομικού78040
Τμήμα Οικονομικού78041-43
Τ.Ε.Β.Ε. (Αγ. Αντωνίου 1)23523, 70664
Τ.Σ.Α. (Μ. Αλεξάνδρου 24)23216
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. (Μητροπόλεως 36)64070
Τ.Α.Ε. (Βικέλα 3)73988
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης23913
Κ.Ε.Π. (Κεντρικής 68) Τμ. Επικοινωνίας Πολιτών77902
Γρ. Εξυπηρέτησης Πολίτη 77901-2
Γραμματεία77903
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βέροια