ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

1ος όροφος (500) & 2ος όροφος (200) Τηλ. Κέντρο 50 + Τηλ. Εσωτ

ΥπηρεσίαΤηλ. Εξωτ.Τηλ. Εσωτ.Γραφείο
Προϊσταμένη Γραμματείας (FAX: 507223)5119877223223
Γραμματεία Διοικητικό (FAX: 548020)5120537224224
Κατάθεση Δικογράφων Προσδιορισμός 7222, 7206206Α
Δημοσίευση Πολιτικών Αποφάσεων 7208208
Αρχείο Τρέχοντος Έτους 7219219
Ασφαλιστικά Μέτρα 7214214
Πρωχεύσεις 7268268
Διαταγές Πληρωμής 7209209
Τμήμα Βουλευμάτων 7239239
Ένδικα Μέσα Ποινικών Αποφάσεων 7106106
Γραμματέας Μ.Ο.Δ. 7116116
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεσσαλονίκη