ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Πανεπιστημίου

ΥπηρεσίαΤηλέφωνο
Πρόεδρος3710099
Γεν. Δ/ντής Σ.τ.Ε.3710091
Ολομέλεια3710092-093
Α' Τμήμα3710011-012
Β' Τμήμα3710021-022
Γ Τμήμα3710031-032
Δ' Τμήμα3710041-042
Ε1 Τμήμα3710051-052
ΣΤ' Τμήμα3710061-062
Δικ/ριο Αγωγών Κακοδικίας323386
Πρωτόκολλο3710111-114
Αρχείο3710131-132
Τμήμα Καθαρογραφής3710301-302-303
Αίθουσα Δικηγόρων3224773
Καταθέσεις3710113-114
Επιμελητές3710312-313
Δ.Ο.Υ. Δικ. Εισπρ.3311476
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθήνα