ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121

ΥπηρεσίαΤηλέφωνο
Πρόεδρος6419362
Ιδιαίτερο Γραφείο Προέδρου6419363
Α' Αντιπρόεδρος6419201
Β' Αντιπρόεδρος6419202
Γ1 Αντιπρόεδρος6419203
Δ' Αντιπρόεδρος6419204
Ε' Αντιπρόεδρος6419205
ΣΤ' Αντιπρόεδρος6419206
Ζ' Αντιπρόεδρος6419207
Η' Αντιπρόεδρος6419208
Προϊστάμενος Δ/νσης6419367-368
Γραμματεία, Πρωτόκολλο6419367-368
Λογιστήριο6419163
Βιβλιοθήκη6419119
Γραμματεία Επιθ. Δικ/ριων6419123-124
Γραμ. Ανωτ. Δικ. Συμβουλίου6419104-106
Γραμ. Πειθ. Συμβ. Δικαστών6419126
Γραμματεία Υπηρ. Συμβ. Γραμ. 6419143
Α' Πολιτικό Τμήμα6419147
Β' Πολιτικό Τμήμα6419151
Β2' Πολιτικό Τμήμα6419145
Γ Πολιτικό Τμήμα6419107
Δ' Πολιτικό Τμήμα & Ολομέλειας6419456
Ε' Πολιτικό Τμήμα6419127
ΣΤ' Πολιτικό Τμήμα6419128
Ζ' Πολιτικό Τμήμα6419152
Προδικασία6419132-7
Αναστολές6419148-149
Ποινικό Τμήμα6419129-130-131
Καθαρογραφή6419141-142,165
Δακτυλογράφοι6419181
Επιμελητές6419159-160
Κεντρική Είσοδος6419161
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθήνα