ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ

4ος όροφος Τηλ. Κέντρο 50 + Τηλ. Εσωτ.

ΥπηρεσίαΤηλ. Εξωτ.Τηλ. Εσωτ.Γραφείο
Πειθαρχικά5193557421421
Βουλεύματα5288327428428
Μ.Ο.Ε. Προσδιορισμός 5/μελούς5503207426426
Τριμελές (Α' Βαθμού) - Κλήσεις - Κλητήρια5290907430430
Προσδ. Τριμελούς - Προϊστάμ. - Πιστ/τικά5290907432432
Προσδ. Τριμελούς - Προϊστάμενος5193587434434
Τριμελές - Κλήσεις - Κλητ. Θεσπίσματα5193597425425
Τριμελές Κλήσεις Κλητ. Θεσπίσματα5193597470471
Εκδόσεις Εκτελέσεις Ποινών5407117468468

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεσσαλονίκη