ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 10-5-2021 ΕΩΣ ΝΕΑΣ ΚΥΑ ΤΡΟΠΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ