ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 7-12-2020