ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΛΕΑ