ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤ0ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ