ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ-ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΣΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ