Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012

  Από τα επίσημα Πρακτικά της Θ', 6 Μαρτίου 2012, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής

ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

(νόμος 4055/2012, έναρξη ιχύος 02.04.2012)