Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ 1-9-2021 ΕΩΣ 15-9-2021

Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021

Αριθμός 8 /2021

Στη Βέροια σήμερα την 17η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄, η Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την με αριθμό 628 /2021 πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Βέροιας, που αφορά την ρύθμιση της υπηρεσίας των Ειρηνοδικών του Πρωτοδικείου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως και 15-9-2021, η οποία έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-9-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-9-2021

(διαταγές πληρωμής, προσωρινές διαταγές, προσημειώσεις κ.λπ.)

1-9-2021

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

2-9-2021

Πέμπτη

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

3-9-2021

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

       

6-9-2021

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

7-9-2021

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

8-9-2021

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

9-9-2021

Πέμπτη

Βέροια

Χατζηπαναγιώτου

9-9-2021

Πέμπτη

Νάουσα

Τσιριμώκου

9-9-2021

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Γεωργούση

10-9-2021

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

       

13-9-2021

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

14-9-2021

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

15-9-2021

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

       

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

6-9-2021

Δευτέρα

Ασφαλιστικά-Εκουσία

Τσιούρδα

7-9-2021

Τρίτη

Ειδικές Διαδικασίες

Τσιούρδα

9-9-2021

Πέμπτη

Εκουσία

Χατζηπαναγιώτου

       

13-9-2021

Δευτέρα

Ασφαλιστικά-Εκουσία

Χατζηπαναγιώτου

14-9-2021

Τρίτη

Ειδικές Διαδικασίες

Χατζηπαναγιώτου

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

9-9-2021

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Τσιριμώκου

       

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

9-9-2021

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Γεωργούση

       

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

1-9-2021

Σε όλο το νομό

Ευθυμιάδης

2-9-2021

Σε όλο το νομό

Γιαννούλη

3-9-2021

Σε όλο το νομό

Κουλλόγλου

4-9-2021 και 5-9-2021

Σε όλο το νομό

Στάγκου

     

6-9-2021 και 7-9-2021

Σε όλο το νομό

Τσιούρδα

8-9-2021

Σε όλο το νομό

Χατζηπαναγιώτου

9-9-2021

Βέροια

Χατζηπαναγιώτου

9-9-2021

Νάουσα

Τσιριμώκου

9-9-2021

Αλεξάνδρεια

Γεωργούση

10-9-2021

Σε όλο το νομό

Στάγκου

11-9-2021 και 12-9-2021

Σε όλο το νομό

Κουλλόγλου

     

13-9-2021 και 14-9-2021

Σε όλο το νομό

Χατζηπαναγιώτου

15-9-2021

Σε όλο το νομό

Τσιούρδα

 

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ: Πταισματοδίκες

Στα Ειρηνοδικεία της Νάουσας και της Αλεξάνδρειας ο Ειρηνοδίκης που δικάζει ημέρα Πέμπτη, θα υπογράφει προσημειώσεις, διαταγές πληρωμής, προσωρινές διαταγές κ.λπ.

Βέροια 17 Αυγούστου 2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Γεώργιος Στιβακτάκης