Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας - Υποβολή αιτήσεων από 10.8.2021 έως 15.9.2021

Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, με την απόφαση 5/23.7.2021 (ΦΕΚ Β’ 3451/29.7.2021) προκήρυξε τις πανελλήνιες εξετάσεις έτους 2021 για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας, που θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικό τρόπο την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, στις 6 μ.μ.

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ν. 4738/2020 και την υπ’ αρ. 91756/23.7.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών αρχίζει την 10.8.2021 και λήγει την 15.9.2021, στις 7 μ.μ., γίνεται δε σε ιστότοπο που θα ανακοινωθεί από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (δηλαδή η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στο keyd.gov.gr/νέα).

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Β’ 3451/29.7.2021.