ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - Δ και Ε Τμήμα Διακοπών 2021