ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - Α και Β Τμήμα Διακοπών 2021