Σημαντική Ενημέρωση - Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για δικηγόρους Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων 2000 €

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ Πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ψηφιακή αναβάθμιση των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων.

Στόχος της δράσης «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» είναι να παρασχεθεί στήριξη - ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων μέσω της αναβάθμισης της υποδομής των δικηγορικών γραφείων προκειμένου να ανταποκρίνονται σε συνθήκες παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεδιάσκεψης και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.

Επισυνάπτεται

-- Αναλυτική ενημερωτική ανακοίνωση με πίνακα και

-- Η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του υπ. Ανάπτυξης.