Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Δηλώσεις περί παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2007

Βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3226/4.2.2004 "περί παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις", όσοι δικηγόροι επιθυμούν να διορισθούν ως δικηγόροι υπηρεσίας, παρακαλούνται να το δηλώσουν στη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, μέχρι την 30.11.2007, προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική κατάσταση, η οποία θα αποσταλεί στο Πρωτοδικείο για να γίνεται ο διορισμός.

Η αποζημίωση των δικηγόρων ορίζεται με βάση την 120867/30.12.2005 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατώτατα όρια αμοιβών, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφ΄΄ασεις, εκτός από την αμοιβή για παράσταση σε ΜΟΔ, ΜΟΕ και κατά την αναιρετική διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου, όπυ οι προβλεπόμενες από τις Υπουργικές Αποφάσεις αμοιβές μειώνονται κατά 20%.

Με την καταβολή της αποζήμίωσης (αμοιβής) βαρύνεται το Δημόσιο (ΥΠουργείο Δικαιοσύνης), όπου αποστέλλονται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου ή συμβουλίου ή ανακριτή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία προσκομίζει ο δικηγόρος.

Τα δικαιολογητικά είναι: 

  1. Αίτηση του δικηγόρου με πλήρη στοιχεία (Δ/νση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ),
  2. Αντίγραφο της πράξης διορισμόύ,
  3. Βεβαίωση του Προέδρου του Δικαστηρίου ή συμβουλίου ή ανακριτού ότι παρέστησαν και άσξησαν το έργο της υπεράσπισης,
  4. Αντίγραφο της απόφασης του Αρμόδιου Δικαστηρίου,
  5. Κατάσταση δαπάνης εις διπλούν υπογεγραμμένη από τον δικηγόρο,
  6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταθέσει δικαιολογητικά για την ίδια υπόθεση.

Βέροια 9.11.2007

Από το Διοικητικό Συμβούλιο