ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Τρίτη 25 Μαΐου 2021

Αριθμός 7 /2021

Στην Βέροια σήμερα την 25η Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. η Προϊσταμένη Δ/νσης του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την με αριθμό 563 /2021 πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Βέροιας, που αφορά την ρύθμιση της υπηρεσίας των Δικαστών των Ειρηνοδικείων του Πρωτοδικείου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 1-6-2021 έως και 30-6-2021, η οποία έχει ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ 563 /2021

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-6-2021 ΕΩΣ 30-6-2021

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ- ΝΑΟΥΣΑΣ –ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
(διαταγές πληρωμής, προσωρινές διαταγές, προσημειώσεις κ.λπ.)

1-6-2021

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

2-6-2021

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

3-6-2021

Πέμπτη

Βέροια

Γιαννούλη

3-6-2021

Πέμπτη

Νάουσα

Τσιούρδα

3-6-2021

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Χατζηπαναγιώτου

4-6-2021

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

       

7-6-2021

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

8-6-2021

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

9-6-2021

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

10-6-2021

Πέμπτη

Βέροια

Ευθυμίου

10-6-2021

Πέμπτη

Νάουσα

Τσιούρδα

10-6-2021

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Ευθυμιάδης

11-6-2021

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

       

14-6-2021

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

15-6-2021

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

16-6-2021

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

17-6-2021

Πέμπτη

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

18-6-2021

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

       

22-6-2021

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

23-6-2021

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

24-6-2021

Πέμπτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

25-6-2021

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

       

28-6-2021

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Γεωργούση

29-6-2021

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Γεωργούση

30-6-2021

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Γεωργούση

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

1-6-2021

Τρίτη

Ειδικές-Μικροδιαφορές

Τσιριμώκου

3-6-2021

Πέμπτη

Τακτική-Εκουσία

Γιαννούλη

       

7-6-2021

Δευτέρα

Εκουσία-Ασφαλιστικά

Τσιούρδα

8-6-2021

Τρίτη

Ειδικές-Μικροδιαφορές

Χατζηπαναγιώτου

10-6-2021

Πέμπτη

Τακτική-Εκουσία

Ευθυμίου

       

14-6-2021

Δευτέρα

Εκουσία-Ασφαλιστικά

Ευθυμίου

15-6-2021

Τρίτη

Ειδικές-Μικροδιαφορές

Ευθυμίου

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

3-6-2021

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Τσιούρδα

       

10-6-2021

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Τσιούρδα

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

3-6-2021

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Χατζηπαναγιώτου

       

10-6-2021

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Ευθυμιάδης

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

1-6-2021

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

2-6-2021

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

3-6-2021

Βέροια

Γιαννούλη

3-6-2021

Νάουσα

Τσιούρδα

3-6-2021

Αλεξάνδρεια

Χατζηπαναγιώτου

4-6-2021 μέχρι 6-6-2021

Σε όλο το Νομό

Κουλλόγλου

     

7-6-2021

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

8-6-2021 και 9-6-2021

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

10-6-2021

Βέροια

Ευθυμίου

10-6-2021

Νάουσα

Τσιούρδα

10-6-2021

Αλεξάνδρεια

Ευθυμιάδης

11-6-2021 μέχρι 13-6-2021

Σε όλο το Νομό

Στάγκου

     

14-6-2021 και 15-6-2021

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

16-6-2021 και 17-6-2021

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

18-6-2021 μέχρι 20-6-2021

Σε όλο το Νομό

Κουλλόγλου

     

21-6-2021 και 22-6-2021

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

23-6-2021 και 24-6-2021

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

25-6-2021 μέχρι 27-6-2021

Σε όλο το Νομό

Στάγκου

     

28-6-2021 μέχρι 30-6-2021

Σε όλο το Νομό

Γεωργούση

 

Βέροια 25 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Γεώργιος Στιβακτάκης