Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της 2ης θέσης του Έλληνα Δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ε. Ε.