ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΚΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ν2308-95