ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ 2021